Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a = 16
b = 0.75 • a
c = 1.5 • b
16 x + 0.75• 16 • x + (0.75• 16 •x)(1+1/2) = 15•1000

a = 16
b = 0.75 • a
c = 1.5 • b
16•x + 0.75• 16 • x + (0.75• 16 •x)•(1+1/2) = 15•1000

a = 16
0.75a-b = 0
1.5b-c = 0
92x = 30000

a = 16
b = 12
c = 18
x = 7500/23 ≐ 326.086957

Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.