Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

b+o =200
b =60(t-8)
o =40(t-7)

b+o =200
b =60·(t-8)
o =40·(t-7)

b+o = 200
b-60t = -480
o-40t = -280

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
b+o = 200
-o-60t = -680
o-40t = -280

Řádek 3 + Řádek 2 → Řádek 3
b+o = 200
-o-60t = -680
-100t = -960


t = -960/-100 = 9.6
o = -680+60t/-1 = -680+60 · 9.6/-1 = 104
b = 200-o = 200-104 = 96

b = 96
o = 104
t = 48/5 = 9.6


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.