Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

(c-1)·(c+3)=c·c
a=c-1
b=c+3

2c = 3
a-c = -1
b-c = 3

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
a-c = -1
2c = 3
b-c = 3

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
a-c = -1
b-c = 3
2c = 3


c = 3/2 = 1.5
b = 3+c = 3+1.5 = 4.5
a = -1+c = -1+1.5 = 0.5

a = 1/2 = 0.5
b = 9/2 = 4.5
c = 3/2 = 1.5


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.