Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

0.60a+0.80b = 0.65·80
a+b = 80

0.60·a+0.80·b = 0.65·80
a+b = 80

0.6a+0.8b = 52
a+b = 80

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
a+b = 80
0.6a+0.8b = 52

Řádek 2 - 0.6 · Řádek 1 → Řádek 2
a+b = 80
0.2b = 4


b = 4/0.2 = 20
a = 80-b = 80-20 = 60

a = 60
b = 20


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.