Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

A+J=540
8·A=1=J

A+J = 540
8A = Missing operator near "0".

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
8A = Missing operator near "0".
A+J = 540

Řádek 2 - 1/8 · Řádek 1 → Řádek 2
8A = Missing operator near "0".
J = 540


J = 540/1 = 540
A = 0/8 = 0

A = 0
J = 540


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.