Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

A+L+R=232
L =28+R
R = A+96

A+L+R = 232
L-R = 28
A-R = -96

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
A+L+R = 232
L-R = 28
-L-2R = -328

Řádek 3 + Řádek 2 → Řádek 3
A+L+R = 232
L-R = 28
-3R = -300


R = -300/-3 = 100
L = 28+R = 28+100 = 128
A = 232-L-R = 232-128-100 = 4

A = 4
L = 128
R = 100


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.