Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

D+J+S=34
D =8 + J
J =4 + S

D+J+S = 34
D-J = 8
J-S = 4

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
D+J+S = 34
-2J-S = -26
J-S = 4

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
D+J+S = 34
-2J-S = -26
-1.5S = -9


S = -9/-1.5 = 6
J = -26+S/-2 = -26+6/-2 = 10
D = 34-J-S = 34-10-6 = 18

D = 18
J = 10
S = 6


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.