Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

V=240+C
V=2x
x=V-400

V=240+C
V=2·x
x=V-400

C-V = -240
V-2x = 0
V-x = 400

Řádek 3 - Řádek 2 → Řádek 3
C-V = -240
V-2x = 0
x = 400


x = 400/1 = 400
V = 0+2x = 0+2 · 400 = 800
C = -240+V = -240+800 = 560

C = 560
V = 800
x = 400


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.