Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a+b+c=-1
a+2b+3c=5
a+b-c=-1

a+b+c=-1
a+2·b+3·c=5
a+b-c=-1

a+b+c = -1
a+2b+3c = 5
a+b-c = -1

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = -1
b+2c = 6
a+b-c = -1

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
a+b+c = -1
b+2c = 6
-2c = 0


c = 0/-2 = -0
b = 6-2c = 6 = 6
a = -1-b-c = -1-6 = -7

a = -7
b = 6
c = -0


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.