Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a+b+c=1220
b =a+0.25a
c =a-0.20a

a+b+c=1220
b =a+0.25·a
c =a-0.20·a

a+b+c = 1220
1.25a-b = 0
0.8a-c = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
1.25a-b = 0
a+b+c = 1220
0.8a-c = 0

Řádek 2 - 1/1.25 · Řádek 1 → Řádek 2
1.25a-b = 0
1.8b+c = 1220
0.8a-c = 0

Řádek 3 - 0.8/1.25 · Řádek 1 → Řádek 3
1.25a-b = 0
1.8b+c = 1220
0.64b-c = 0

Řádek 3 - 0.64/1.8 · Řádek 2 → Řádek 3
1.25a-b = 0
1.8b+c = 1220
-1.356c = -433.778


c = -433.77777778/-1.35555556 = 320
b = 1220-c/1.8 = 1220-320/1.8 = 500
a = 0+b/1.25 = 0+500/1.25 = 400

a = 400
b = 500
c = 320


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.