Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a+b+c=99
a=2+b
b=c-1

a+b+c = 99
a-b = 2
b-c = -1

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 99
-2b-c = -97
b-c = -1

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 99
-2b-c = -97
-1.5c = -49.5


c = -49.5/-1.5 = 33
b = -97+c/-2 = -97+33/-2 = 32
a = 99-b-c = 99-32-33 = 34

a = 34
b = 32
c = 33


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.