Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a+b=4600
a =700 + b/2

a+b = 4600
2a-b = 1400

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2a-b = 1400
a+b = 4600

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2a-b = 1400
1.5b = 3900


b = 3900/1.5 = 2600
a = 1400+b/2 = 1400+2600/2 = 2000

a = 2000
b = 2600


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.