Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a+c = 14.5
a/19.3 + c/8.94 = 1.03

a+c = 14.5
0.051813a+0.111857c = 1.03

Řádek 2 - 0.051813471502591 · Řádek 1 → Řádek 2
a+c = 14.5
0.06c = 0.28


c = 0.27870466/0.06004335 = 4.64172394
a = 14.5-c = 14.5-4.64172394 = 9.85827606

a = 9.858276
c = 4.641724


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.