Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

a=2b
2(a+b)=78

a=2·b
2·(a+b)=78

a-2b = 0
2a+2b = 78

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2a+2b = 78
a-2b = 0

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2a+2b = 78
-3b = -39


b = -39/-3 = 13
a = 78-2b/2 = 78-2 · 13/2 = 26

a = 26
b = 13


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.