Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

b =4a
c =b - 5
a+b+c=67

b =4·a
c =b - 5
a+b+c=67

4a-b = 0
b-c = 5
a+b+c = 67

Řádek 3 - 1/4 · Řádek 1 → Řádek 3
4a-b = 0
b-c = 5
1.25b+c = 67

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
4a-b = 0
1.25b+c = 67
b-c = 5

Řádek 3 - 1/1.25 · Řádek 2 → Řádek 3
4a-b = 0
1.25b+c = 67
-1.8c = -48.6


c = -48.6/-1.8 = 27
b = 67-c/1.25 = 67-27/1.25 = 32
a = 0+b/4 = 0+32/4 = 8

a = 8
b = 32
c = 27


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.