Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

m+z =1500
0.16m + 0.21z =0.18·1500

m+z =1500
0.16·m + 0.21·z =0.18·1500

m+z = 1500
0.16m+0.21z = 270

Řádek 2 - 0.16000000000003 · Řádek 1 → Řádek 2
m+z = 1500
0.05z = 30


z = 30/0.05 = 600
m = 1500-z = 1500-600 = 900

m = 900
z = 600


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.