Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

m+z =370
z =m-0.15m

m+z =370
z =m-0.15·m

m+z = 370
0.85m-z = 0

Řádek 2 - 0.85 · Řádek 1 → Řádek 2
m+z = 370
-1.85z = -314.5


z = -314.5/-1.85 = 170
m = 370-z = 370-170 = 200

m = 200
z = 170


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.