Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

m+z=8.6
m/8930+z/7130=0.1^3

m+z = 8.6
0.000112m+0.00014z = 0.001

Řádek 2 - 0.00011198208286674 · Řádek 1 → Řádek 2
m+z = 8.6
= 0


z = 3.695E-5/2.827E-5 = 1.30716667
m = 8.6-z = 8.6-1.30716667 = 7.29283333

m = 7.292833
z = 1.307167


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.