Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

n =14d
n =16(d-1)

n =14·d
n =16·(d-1)

14d-n = 0
16d-n = 16

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
16d-n = 16
14d-n = 0

Řádek 2 - 14/16 · Řádek 1 → Řádek 2
16d-n = 16
-0.13n = -14


n = -14/-0.125 = 112
d = 16+n/16 = 16+112/16 = 8

d = 8
n = 112


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.