Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

p+o = 400
p = 40(t-8)
o = 80(t-(9+20/60))

p+o = 400
p = 40•(t-8)
o = 80•(t-(9+20/60))

o+p = 400
p-40t = -320
60o-4800t = -44800

o = 2080/9 ≐ 231.111111
p = 1520/9 ≐ 168.888889
t = 110/9 ≐ 12.222222

Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.