Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení:

s/5 =s/6+4
x =s/4

s = 120
s-4x = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
s-4x = 0
s = 120

Řádek 2 - 0.99999999999999 · Řádek 1 → Řádek 2
s-4x = 0
4x = 120


x = 120/4 = 30
s = 0+4x = 0+4 · 30 = 120

s = 120
x = 30


Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z např. a, b nebo x, y, z apod. Je jedno jestli chcete vyřešit rovnici o jedné neznámé, soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, soustavu tří rovnic o třech neznámých či rovnou dvaceti neznámých. Počet rovnic a počet neznámých by měl být stejný a rovnice by měly být lineární (a lineárně nezávislé). Tehdy lze očekávat že rovnice bude řešitelná a bude mít jedno řešení.
Rovnice není nutné psát v základním tvaru, hravě vypočítáme i neupravené rovnice.
Linearita rovnic znamená že neměla by obsahovat mocniny neznámých ani jejich součiny, podíly apod. Jedinou výjimkou je řešení klasické kvadratické rovnice o jedné neznámé; takovou umí tato kalkulačka vyřešit.