Brigada

Na týdení lesní brigadě pracuje 12 studentů. Za sto smrčku dostanou x Kč, za sto borovic y Kč. Kolik Kč dostal jeden student za jeden den, jestliže vysadili za týden 25000 smrčku, 30000 borovic?

Správná odpověď:

a = Kc 2,976x+3,571y

Postup správného řešení:

a=(25000/100x+30000/100y)/(712)=2,976x+3,571yNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: