V pátek

V pátek byla teplota 82° F. V sobotu se teplota změnila o –2° F a v neděli se pak změnila o 5° F. Jaká byla teplota v neděli? Jak se změnila teplota?

Poznámka takto formulovaný matematickou úlohu pokládáme za nepřesnou. Změna teploty ještě nemluví kterým směrem nastala, zda stoupla nebo klesla. Teplota může také klesnout o -2 stupně i stoupnout o +2 stupně. V tomto případě se časné myslí že změna znamená stoupnutí teploty.

Správná odpověď:

t =  85 °F

Postup správného řešení:

t=822+5=85°FNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: