Operace

Součet čísel 1.66 a 2.19 násobte rozdílem čísel 7 a 3.51.

Výsledek

x =  13.44

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Dělitel a násobek
  n3 Vypočítej: součet dvojnásobku čísel a) 12 a 17 b) 13 a 18 rozdíl trojnásobku čísel: c) 24 a 9 d) 23 a 6 čtyřnásobek součinu čísel e) 6 a 13 f) 7 a 14 součin čtyřnásobku čísel g) 6 a 13 h) 7 a 14
 2. O kolik
  children O kolik je součin čísel 328 a 7 větší než jejich součet?
 3. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 5, 2, 5, 10, 4, 7, 10, 2, 0 je:
 4. Kolik je
  plus_minus_mult Kolik je 7+8-(5×2)+5-4+(6×(5-3)+6)-(8+10)-7+6?
 5. Chlapci a dívky
  boys_and_girls Ve třídě je 12 chlapců a 6-krát méně dívek. Kolik je ve třídě dívek? Kolik je všech dětí?
 6. Desítkový rozvoj
  books Vypočítej: 0 . 100000 + 5 . 1000 + 7 . 10 + 7 . 1 + 5 . 100 + 3 . 10000 =
 7. Výlet
  train Třída 8.B šla na výlet. Jízdenka na vlak stal 5 Euro, lístek na lanovku 7 Euro. Kolik eur zaplatil třídní učitel za jízdné pro 33 žáků?
 8. Vlak hmotnost
  freight_train Celý naložený vlak má hmotnost 760 tun. Má dvacet vagonů, z nichž každý veze 20 tun obilí a prázdny váži 10 tun. Jakou hmotnost má lokomotiva?
 9. Lesní školka
  lesni_skolka V lesní školce vysazeli 50 řad po 100 stromcích. Z celkoveho počtu vysázených stromku byla jedna polovina smrku, dvě čtvrtiny zbytku jedlí a zbytek stromku byly borovice. Kolik smrku, jedlí a borovic lesníci vysázeli?
 10. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 11. Sad
  orchard V sadě roste 10 stromů po 6 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 12. Parkovište
  motocycles Na parkovišti je 45 motocyklů a 25 aut. 14 aut odjelo a 2 přijeli, potom odjíždí 12 motocyklů a 2 přijíždejí. Kolik tam je teď motocyklů a aut?
 13. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 14. Římská čísla +
  rome-italy Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište jako dekadické číslo.
 15. Římská čísla 2-
  rome-italy_2 Odečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 16. Zastávka
  bus_4 Na 4-té zastávce nastoupilo 56 a vystoupilo 38 cestujících. Kolik přibylo (zapište kladným číslem) nebo ubylo (zapište záporným číslem) cestující?
 17. Kolik chybí (1000)
  red_minus Kolik chybí do 1000?