Vypočítejte

Vypočítejte součet všech trojmístných přirozených čísel dělitelných pěti.

Správná odpověď:

s =  98550

Postup správného řešení:

n1=100/5=20 n2=999/5=199 n=n2n1+1=19920+1=180  s1=n1+n22 n=20+1992 180=19710  s=5 s1=5 19710=98550   Zkousˇka spraˊvnosti:  s2=100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175+180+185+190+195+200+205+210+215+220+225+230+235+240+245+250+255+260+265+270+275+280+285+290+295+300+305+310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360+365+370+375+380+385+390+395+400+405+410+415+420+425+430+435+440+445+450+455+460+465+470+475+480+485+490+495+500+505+510+515+520+525+530+535+540+545+550+555+560+565+570+575+580+585+590+595+600+605+610+615+620+625+630+635+640+645+650+655+660+665+670+675+680+685+690+695+700+705+710+715+720+725+730+735+740+745+750+755+760+765+770+775+780+785+790+795+800+805+810+815+820+825+830+835+840+845+850+855+860+865+870+875+880+885+890+895+900+905+910+915+920+925+930+935+940+945+950+955+960+965+970+975+980+985+990+995=98550Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 12 a 81 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1674.
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Sedadla
  divadlo Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • AP - 11
  seq Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 • Součet členů
  seq Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • Diference
  apollo 4. člen aritmetické posloupnosti je 6. pokud je součet 8. a 9. člena -72, najděte společný rozdíl (diferenci).
 • Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Andrew
  mince Andrew měl nabídku na práci začínající na 100000 ročně a zaručovaly mu, že v dalších letech získá dalších 10 000 ročně. Najděte jeho plat ve 4-tom roku.
 • Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=1-2i:
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Násobky
  sedma Jaký je součet násobků čísla 7, které jsou větší než 30 ale současně menší než 56?
 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • Střecha
  roof Na střeše tvaru lichoběžníku jsou naskládané tašky do řad tak, že u hřebene je 15 tašek av každém následujícím řadě je o jednu tašku více než v předchozím řadě. Kolika taškami je pokryta střecha, pokud nejspodnější řada má 37 tašek?
 • AP vloženie
  series Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.