Vypočítaj 107

Vypočítaj súčet všetkých trojciferných prirodzených čísel deliteľných piatimi.

Správna odpoveď:

s =  98550

Postup správneho riešenia:

n1=100/5=20 n2=999/5=199 n=n2n1+1=19920+1=180  s1=n1+n22 n=20+1992 180=19710  s=5 s1=5 19710=98550   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s2=100+105+110+115+120+125+130+135+140+145+150+155+160+165+170+175+180+185+190+195+200+205+210+215+220+225+230+235+240+245+250+255+260+265+270+275+280+285+290+295+300+305+310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360+365+370+375+380+385+390+395+400+405+410+415+420+425+430+435+440+445+450+455+460+465+470+475+480+485+490+495+500+505+510+515+520+525+530+535+540+545+550+555+560+565+570+575+580+585+590+595+600+605+610+615+620+625+630+635+640+645+650+655+660+665+670+675+680+685+690+695+700+705+710+715+720+725+730+735+740+745+750+755+760+765+770+775+780+785+790+795+800+805+810+815+820+825+830+835+840+845+850+855+860+865+870+875+880+885+890+895+900+905+910+915+920+925+930+935+940+945+950+955+960+965+970+975+980+985+990+995=98550Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Výpočítaj 37
  seq_sum Výpočítaj súčet všetkých 4-ciferných nepárnych prirodzených čísel.
 • Súčet 29
  seq_sum Súčet 17 rôznych prirodzených čísel je 154. Určte súčet dvoch najväčších z nich.
 • Kolko 46
  prime Koľko trojciferných prirodzených čísel je delitelných číslom 25?
 • Bezo zvyšku
  numbers Koľko trojciferných prirodzených čísel je deliteľných bezo zvyšku číslom 9?
 • Koľko trojciferných
  numbers2 Koľko existuje takých trojciferných prirodzených čísel, ktoré neobsahujú nulu a sú deliteľné piatimi?
 • Súčet
  seq Súčet štyroch po sebe nasledujúcich prirodzených čísel je 114. Určte ich.
 • Koľko 52
  seq_sum Koľko čísel treba vložiť medzi čísla 1 a 25 aby všetky čísla tvorili konečnú aritmetickú postupnosť a aby súčet všetkých členov tejto skupiny bol 117?
 • Čísla
  ten Určite počet všetkých prirodzených čísel menších ako 1800258, ak každé je súčasne deliteľné 5, 2, 29. Aký je ich súčet?
 • Súčet mocnín
  powers Aký je súčet všetkých prirodzených čísel menších ako 100, ktoré sú mocninou čísla 4?
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Čísla 9
  numbers2 Koľko trojcifernych čísel delitelnych číslom štyri môžeme vytvoriť z čísel 1;2;3; a 5, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať?
 • Po sebe
  progression Súčet 10 po sebe idúcich čísel je 105. Určte, o ktoré čísla ide (napíš prvé a posledné).
 • Súčet aritmetická
  postupnost1 Určte súčet druhého a piateho člena AP, ak a1=-4,12,d=-0,7
 • Súčet 27
  seq_sum Súčet prvých 10 členov aritmetickej postupnosti je 120. Aký bude súčet, ak sa diferencia zmenší o 2?
 • Číslice 2
  numbers2 Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvoriť z číslic 2, 4, 5? Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať.
 • Medzi dve
  exp_growth Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo: a) súčet všetkých čísel je 510 A pre inú GP aby platilo: b) súčet vložených čísel je -132 (Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma č
 • Súčet uhlov
  angle-sum-of-polygon Dokážte, že súčet veľkostí všetkých vnútorných uhlov ľubovoľného konvexného n-uholníka sa rovná (n-2).180 stupňov.