Příklady pro 8. ročník (pro osmáky)

Počet nalezených příkladů: 3842

 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • NC1
  bulb2 Přičteme-li k neznámému číslu jeho čtvrtinu, dostaneme 210. Urči neznámé číslo.
 • Kombinace 6
  combinatorics Napište všechny dvouprvkové kombinace z prvků a, b, c, d.
 • Hokejista
  hokej Hokejista dal z 15 střel 6 branek. Na kolik % byl úspěšný?
 • Vypočítej
  percent2_1 0,6 procent z n je 18. vypočítej n.
 • Lichoběžník
  rectangular_trapezoid Jsou úhlopříčky v pravoúhlém lichoběžníku navzájem kolmé a půlí úhly?
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítejte odmocniny z těchto čísel:
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Hrací karty
  playing_cards Kolika způsoby lze zamíchat 5 hracích karet?
 • Trojúhelník
  trangle_nice Vypočítejte výšky v trojúhelníku ABC, jestliže a=75, b=84 a c=33.
 • Dvojnásobné procenta
  percents Kolik je 30% z 80% z 3200?
 • Rovnají se
  Shazam Rovnají se následující výrazy? ?
 • V strede
  number_line Které číslo je na číselné ose uprostřed mezi čtvrtinou pětiny a polovinou třetiny?
 • Jedno iks
  eq2_6 Řešte rovnici: 10x+13-9=(2001+4)/5+130-101
 • Rakovina
  cancer Z 80 lidí 50 lidí onemocnělo na rakovinu. Kolik procent neonemocnělo?
 • Procento
  percentage_2 Vypočítejte o kolik % je číslo 26,25 menší než číslo 105.
 • Procenta
  percents2_10 O kolik procent je 900 větší než číslo 750?
 • Televizory
  tv Výroba televizorů vzrostla z 3500 kusů na 4200 kusů . O kolik procent se výroba zvýšila?
 • Kvadrant
  quadrants Ve kterém kvadrantu leží úhel -1165°?
 • Rozděl 9
  workers_2 Rozděl k poměru 5:3 100 lidí

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.