Algebrogramy, kryptogramy
Počet nájdených riešení: 1

2178*4=8712Algebraogramy sú aritmetické problémy, ktoré zahŕňajú slová, kde každé písmeno znamená jedinečnú číslicu 0-9, ktoré robia aritmetickú rovnicu pravdivou. Napríklad jedna z najznámejších rovníc: SEND + MORE = MONEY


RATAM+RAD=ULOHY
69492+693=70185
69493+692=70185
69591+693=70284
69593+691=70284

SEND + MORE = MONEY
9567 + 1085 = 10652

357435 = ABC * CBA
357435 = 507 * 705
357435 = 705 * 507

PRST*X=TSRP
2178*4=8712

72 = AB - BA
72 = 91 - 19

ABC*DE=HGBC
125*37=4625
140*56=7840
150*29=4350
150*49=7350
150*63=9450
235*41=9635
240*16=3840
250*19=4750
304*26=7904
305*21=6405
348*26=9048
350*27=9450
360*21=7560
380*21=7980
465*21=9765
470*21=9870
520*16=8320
580*16=9280
650*13=8450
725*13=9425

VSETCI-RIESTE=RIESKY
859072-429509=429563

1*STROMY = IDIOTIC - MYSTERY
1*530476 = 8184382 - 7653906

AB * AB=ACC
12 * 12=144

STEPA+ELA=PRCEK
19723+753=20476
19827+857=20684
49851+831=50682
69572+582=70154

ABC+ADEFF+GFHFI=ABFJHF
104+19722+82526=102352
106+19722+82524=102352

ABC * CBA = 357435
507 * 705 = 357435
705 * 507 = 357435

AB * AB=BCB
26 * 26=676

STEPA+ESA=PRCEK
79582+572=80154
79583+573=80156

H*EDA = 5*XYZQ && H*EDA < 10000 && ...
6*895 = 5*1074 && 6*895 < 10000 && 6*895 >999
7*890 = 5*1246 && 7*890 < 10000 && 7*890 >999
8*645 = 5*1032 && 8*645 < 10000 && 8*645 >999
8*790 = 5*1264 && 8*790 < 10000 && 8*790 >999
9*820 = 5*1476 && 9*820 < 10000 && 9*820 >999

HED*A = 5*XYZQ && HED*A < 10000 && ...
645*8 = 5*1032 && 645*8 < 10000 && 645*8 >999
790*8 = 5*1264 && 790*8 < 10000 && 790*8 >999
820*9 = 5*1476 && 820*9 < 10000 && 820*9 >999
890*7 = 5*1246 && 890*7 < 10000 && 890*7 >999
895*6 = 5*1074 && 895*6 < 10000 && 895*6 >999

72 = AB – BA
72 = 91 - 19