Kalkulačka desatinné a zmiešané čísla1,5 - 1 1 / 5 = -0,7

Kroky výpočtu

  1. Delenie: 11 / 5 = 2,2
  2. Odčítanie: 1,5 - výsledok kroku č. 1 = 1,5 - 2,2 = -0,7
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.