Kalkulačka zátvorky

3 + 7{4 + 3[2-(8 - 43] + 5}×2 = -291

Kroky výpočtu

  1. Odčítanie: 8 - 4 = 4
  2. Násobenie: 4 * 3 = 12
  3. Odčítanie: 2 - 12 = -10
  4. Násobenie: 3 * (-10) = -30
  5. Sčítanie: 4 + (-30) = 4 - 30 = -26
  6. Sčítanie: -26 + 5 = -21
  7. Násobenie: 7 * (-21) = -147
  8. Násobenie: -147 * 2 = -294
  9. Sčítanie: 3 + (-294) = 3 - 294 = -291

Vypočítať ďaľší výraz:


Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.Príklady použitia:

sčítanie desatinných čísel: -1.5 + 2.45
zátvorky: 3 + 7{4 + 3[2-(8 - 4)×3] + 5}×2
druhá mocnina a poradie vyhodnotenia: 6^2-(2*7+4^2)
tretia odmocnina: cuberoot(27)