Kalkulačka zátvorky3 + 7{4 + 3[2-(8 - 43] + 5}×2 = -291

Kroky výpočtu

 1. Odčítanie: 8 - 4 = 4
 2. Násobenie: výsledok kroku č. 1 * 3 = 4 * 3 = 12
 3. Odčítanie: 2 - výsledok kroku č. 2 = 2 - 12 = -10
 4. Násobenie: 3 * výsledok kroku č. 3 = 3 * (-10) = -30
 5. Sčítanie: 4 + výsledok kroku č. 4 = 4 + (-30) = 4 - 30 = -26
 6. Sčítanie: výsledok kroku č. 5 + 5 = -26 + 5 = -21
 7. Násobenie: 7 * výsledok kroku č. 6 = 7 * (-21) = -147
 8. Násobenie: výsledok kroku č. 7 * 2 = -147 * 2 = -294
 9. Sčítanie: 3 + výsledok kroku č. 8 = 3 + (-294) = 3 - 294 = -291
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.

Desatinné čísla v slovných úlohách:

 • Sčítance a mínus
  Vypočítaj druhého sčítanca, ak viete že jeden sčítanec je 28,6 a výsledok súčtu je -100.
 • Drôt
  Z kusu drôtu dlhého 53 metrov odstrihli najskôr 12,1 m, potom ešte 13,1 m. Koľko metrov drôtu ostalo?
 • Štafeta
  Katka zabehla 170 metrov za 29,8 sekúnd, Zuzka za 29,3 sekúnd, Roza za 34 a Žofka za 30,4 sekúnd. Za aký čas spolu zabehli štafetu 4x170 metrov?
 • Otec kúpil
  Otec kúpil na narodeniny svojím detom knihy. Zdenke kúpil knihu za 24,60 a Milošovi knihu o 6,70 drahšiu. Kolko zaplatil otec za obe knihy?
 • Vypočítajte:
  Vypočítajte: a) 17 + ( - 23 ) - ( - 42 ) = b) - 32 - ( + 12 ) + ( + 13 ) = c ) 6,7 - ( + 2,5 ) - ( - 8,2 ) = d) - 0,56 - 4,38 + 6,78 =
 • Desatinné číslo
  Zapíšte zlomkom A/B v základnom tvare desatinné číslo 6,015111111... (s nekonečným desatinným rozvojom).
 • Sčítance
  Číslo 839 rozdeľte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec bol o 17 väčší ako 60% druhého. Určite tieto sčítance.
 • Čísla 11
  Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Číslo
  Sucet dvoch desatinnych cisel, z ktorych jedno je o 3,2 väcsie ako druhe, je 52,78.Vypocitaj väcsie z tychto cisel
 • Spočítaj
  Podiel čísel 12 a 4 zväčši o súčin čisel 194 a 0,1
 • Delfín
  Delfín plával 17 metrov pod hladinou oceánu. Našiel chobotnicu a skočil dolu ďalšie 4 metre, aby ju zjedol. Aké je teraz umiestnenie delfína vzhľadom na povrch?
 • Zelenina
  Mamka kúpila 4kg mrkvy po 1euro 30 centov a 3 kilogramy jablk po 2 eurá 10centov. Koľko zaplatila za mrkvu a jablká?
 • Dávidovo číslo
  Jana a David trénujú sčítanie desatinných čísel tak, ze každý z nich napíše jedno číslo, a tieto dve čísla potom spočítajú. Posledný príklad im vyšiel 11,11. Dávidovo číslo malo pred desatinnou čiarkou rovnaký počet číslic ako za ňou, Janino číslo tiež. D
 • Vitamíny
  Človek potrebuje k úplnej a hodnotnej výžive vitamíny, ktoré podporujú fyziologické procesy v tele, majú aj ochrannú funkciu, Jedným z najdôležitejších vitamínov je vitamín C. Odporúčaná dávka pre mladistvých je 70-90 mg denne. Spočítaj koľko mg vitamínu
 • Vypočítajte 32
  Vypočítajte príklad s desatinnými číslami: -5+(-14+11)•[24-2•(-0,4)]-{-28-41•[-8•2+4•1•(0,1-2,4)]+1}=
 • Bla bla
  Vypočitaj rozdiel súčtu čísel 1,04 a 0,56 a sučinu čísel k nim opačných.
 • Bankovka
  Muž išiel do obchodu a ukradol 100 dolárovu bankovku. O 5 minút neskôr sa vráti do obchodu a kúpi veci v hodnote 70 dolárov. Zaplatí bankovkou, ktorú ukradol, takže majiteľ obchodu mu vráti 30 dolárov. Koľko dolárov stratí majiteľ obchodu?


slovné úlohy - viacej »