Kalkulačka zátvorky3 + 7{4 + 3[2-(8 - 43] + 5}×2 = -291

Kroky výpočtu

  1. Odčítanie: 8 - 4 = 4
  2. Násobenie: výsledok kroku č. 1 * 3 = 4 * 3 = 12
  3. Odčítanie: 2 - výsledok kroku č. 2 = 2 - 12 = -10
  4. Násobenie: 3 * výsledok kroku č. 3 = 3 * (-10) = -30
  5. Sčítanie: 4 + výsledok kroku č. 4 = 4 + (-30) = 4 - 30 = -26
  6. Sčítanie: výsledok kroku č. 5 + 5 = -26 + 5 = -21
  7. Násobenie: 7 * výsledok kroku č. 6 = 7 * (-21) = -147
  8. Násobenie: výsledok kroku č. 7 * 2 = -147 * 2 = -294
  9. Sčítanie: 3 + výsledok kroku č. 8 = 3 + (-294) = 3 - 294 = -291
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.


Desatinné čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »