Kalkulačka sčítanie nasledované odčítaním5 + 1 - 2 = 4

Kroky výpočtu

  1. Sčítanie: 5 + 1 = 6
  2. Odčítanie: výsledok kroku č. 1 - 2 = 6 - 2 = 4
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.