Kalkulačka druhá mocnina a poradie vyhodnotenia

6^2-(2 * 7 + 4^2) = 6

Spelled result in words is six.

Kroky výpočtu

  1. Umocnenie: 6 ^ 2 = 36
  2. Násobenie: 2 * 7 = 14
  3. Umocnenie: 4 ^ 2 = 16
  4. Sčítanie: výsledok kroku č. 2 + výsledok kroku č. 3 = 14 + 16 = 30
  5. Odčítanie: výsledok kroku č. 1 - výsledok kroku č. 4 = 36 - 30 = 6

Vypočítať ďaľší výraz:


Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.Príklady použitia:

sčítanie desatinných čísel: -1.5 + 2.45
násobenie desatinných čísel: 0.25 * 0.2
delenie desatinných čísel: 5.2 / 0.5
zátvorky: 3 + 7{4 + 3[2-(8 - 4)×3] + 5}×2
druhá mocnina a poradie vyhodnotenia: 6^2-(2*7+4^2)
tretia odmocnina: cuberoot(27)
premena zlomku na desatinné číslo: 3/4