Kalkulačka vedecká notácia čísel


Kalkulačka pre prevod čísel do vedeckej notácie - semilogaritmický tvar m * 10e. m = mantisa, e = exponent, 10 = základ. Tvar čísla umožňuje výpočty s veľmi veľkými ale aj veľmi malými reálnymi číslami napr. fyzikálne výpočty pri súčasnom efektívnom využití výpočtovej techniky.

Hmotnosť Slnka je asi 2*1033 gramu, hmotnosť elektrónu je asi 9*10-28 gramu. Na výpočet s oboma týmito číslami v pevnej rádovej čiarke by sme potrebovali aspoň 202 bitové čísla. Pritom ale takú veľkú presnosť vôbec nevyužijeme lebo obe čísla poznáme s presnosťou cca 5 cifier. Preto sa pri vedeckých výpočtoch používa zápis čísla v pohyblivej rádovej čiarke, nazývaný tiež semilogaritmický tvar alebo vedecká notácia.