Kalkulačka vědecká notace čísel


Kalkulačka pro převod čísel do vědecké notace - semilogaritmický tvar m * 10 e . m = mantisa, e = exponent, 10 = základ. Tvar čísla umožňuje výpočty s velmi velkými ale také velmi malými reálnými čísly např. fyzikálne výpočty při současném efektivním využití výpočetní techniky.

Hmotnost Slunce je asi 2*1033 gramu, hmotnost elektronu je asi 9*10-28 gramu. Na výpočet s oběma těmito čísly v pevné řádové čárce bychom potřebovali alespoň 202 bitové čísla. Přitom ale tak velkou přesnost vůbec nevyužijeme neboť obě čísla známe s přesností cca 5 cifer. Proto se při vědeckých výpočtech používá zápis čísla v pohyblivé řádové čárce, nazývaný také semilogaritmický tvar nebo vědecká notace.