Kubická rovnica kalkulačka

Kubická rovnica má základný tvar:
ax3+bx2+cx+d=0

Zadajte koeficienty a,b,c,d kubickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kubickej rovnice sú zvyčajne tri korene, z ktorých dva môžu byť komplexné (komplexne združené). Výpočet prebieha pomocou Cardanových vzorcov.