Kubická rovnica kalkulačka

Kubická rovnica má základný tvar: ax**3+bx**2+cx+d=0 ; ;
Zadajte koeficienty a,b,c,d kubickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kubickej rovnice sú zvyčajne tri korene, z ktorých dva môžu byť komplexné (komplexne združené). Výpočet prebieha pomocou Cardanových vzorcov.