Kubická rovnice kalkulačka

Kubická rovnice má základní tvar: ax3+bx2+cx+d=0
Zadejte koeficienty a, b, c, d kubické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kubické rovnice jsou obvykle tři kořeny, z nichž dva mohou být komplexní (komplexní sdružené čísla). Výpočet probíha pomocí Cardanových vzorců.