Najväčší spoločný deliteľ kalkulačkaNSD(6, 15) = 3


6 = 2×3
15 = 3×5
NSD = 3

6 / 3 = 2

15 / 3 = 5

Čo je NSD?

Najväčší spoločný deliteľ (NSD) z dvoch alebo viacerých celých čísel (aspoň jedno z nich nie je nula), je najväčšie prirodzené číslo, ktoré delí čísla bezo zvyšku.

Pozrite aj deliteľov čísel 3, 6, 15.

Príklady na NSDslovné úlohy - viacej »