Premena ft (stôp) na centimetre, ft na cm.

Koeficientom premeny je 30.48; teda 1 ft (stopa) = 30.48 centimetra. Inými slovami údaj v ft násobíme 30.48 aby sme dostali údaj v cm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 ft je koľko cm?

ft

Výsledok premeny:

1 ft = 30.48 cm

1 ft (stopa) je 30.48 centimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)