Premena ft (stôp) na decimetre, ft na dm.

Koeficientom premeny je 3.048; teda 1 ft (stopa) = 3.048 decimetre. Inými slovami údaj v ft násobíme 3.048 aby sme dostali údaj v dm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 ft je koľko dm?

ft

Výsledok premeny:

1 ft = 3.048 dm

1 ft (stopa) je 3.048 decimetre.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)