Premena ft (stôp) na palce, ft na inch.

Koeficientom premeny je 12; teda 1 ft (stopa) = 12 palcov. Inými slovami údaj v ft násobíme 12 aby sme dostali údaj v inch. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 ft je koľko inch?

ft

Výsledok premeny:

1 ft = 12 inch

1 ft (stopa) je 12 palcov.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)