Premena ft (stôp) na yd (yardy), ft na yd.

Koeficientom premeny je 0.333333333333; teda 1 ft (stopa) = 0.333333333333 yd (yardov). Inými slovami údaj v ft delíme 3 aby sme dostali údaj v yd. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 ft je koľko yd?

ft

Výsledok premeny:

1 ft = 0.33333 yd

1 ft (stopa) je 0.33333 yd (yardov).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)