Premena palcov na ft (stopy), inch na ft.

Koeficientom premeny je 0.0833333333333; teda 1 palec = 0.0833333333333 ft (stôp). Inými slovami údaj v inch delíme 12 aby sme dostali údaj v ft. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 inch je koľko ft?

inch

Výsledok premeny:

1 inch = 0.08333 ft

1 palec je 0.08333 ft (stôp).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)