Premena yd (yardov) na ft (stopy), yd na ft.

Koeficientom premeny je 3; teda 1 yd (yard) = 3 ft (stopy). Inými slovami údaj v yd násobíme 3 aby sme dostali údaj v ft. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 yd je koľko ft?

yd

Výsledok premeny:

1 yd = 3 ft

1 yd (yard) je 3 ft (stopy).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)