Premena centilitrov na US galóny, cl na gal.

Koeficientom premeny je 0.0026417205235815; teda 1 centiliter = 0.0026417205235815 US galóna. Inými slovami údaj v cl delíme 378.5411784 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 120 cl je koľko gal? alebo premeňte cl na gal. Prepočet cl na gal.

Výsledok premeny:

100 cl = 0.264172 gal

100 centilitrov je 0.264172 US galóna.


cl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)


Premeny jednotiek objemu v slovných úlohách

 • Kocka vody
  Koľko ml vody sa zmestí do kocky s hranou, ktorej dĺžka je 5 cm
 • Povrch valca
  Priemer podstavy valca je tretina dĺžky výšky valca. Vypočítajte povrch, ak je objem 2 m3.
 • Percentá
  Vypočítajte s presnosťou na dve dasatinné miesta, koľko percent je: a/ 15 min zo 4 h b/ 35 cm2 z 12,5 dm2 c/ 2 dm2 zo 400 cm2 d/ 0,2 l z 2,2 l
 • Nadrž 16
  Nádrž je plná do 4/5 z celkovej výšky a obsahuje 240hl vody. Obsah podstavy je 6 metrov štvorcových . Aká je výška nádrže?
 • Ľadová plocha
  Obdĺžnikové klzisko s rozmermi 55 m a 25 m chceme pokryť vrstvou ľadu hrubou 4 cm. Koľko litrov vody na to potrebujeme, ak voda po zamrznutí zväčší svoj objem o 10% ?
 • Medenák
  Vypočítajte hrúbku medeného plechu s hustotou 8,7 g/cm³ s rozmermi 1,5 m a 80 cm, ak jeho hmotnosť je 3,65 kg
 • Kanvica
  Kanvica vysoká 35 cm má tvar zrezaného ihlanu s dĺžkou hrany spodnej štvorcové podstavy a=50cm a s hranami obdĺžnikové podstavy b: 20cm a c: 30cm. Koľko litra vody sa zmestí do kanvice?
 • Hrniec
  Priemer hrnca je 38 cm. Výška je 30 cm. Koľko litrov vody sa zmestí do hrnca?
 • Fľaša
  Spoločnosť chce vyrobiť fľašu s objemom 1,25 litra. Nájdite rozmery valca, ktoré budú potrebné na výrobu fľaše 1,25 litra, ak je výška valca 5-násobkom polomeru.
 • Piesok
  Koľko m3 piesku možno naložiť na auto, ktorého nosnosť je 5 t? Hustota piesku je 1600 kg/m3
 • Kvetináč
  Kvetináč tvaru kvádra má vonkajšie rozmery : dĺžka 1,25 m, šírka 10 cm a výška 11 cm. Hrubka dosiek, z ktorých je vyrobený je 0,8 cm. Koľko litrov zeminy je potrebných na jeho zaplnenie 1 cm pod horný okraj? Akú plochu musíme natrieť, keď budeme natierať
 • Do nádoby
  Do nádoby pravidelného štvorbokého hranola s podstavovou hranou a= 10,6cm a stenovou uhlopriečkou 3,9dm sme naliali vodu do výšky 34cm a následne sme vložili 6cm dlhý valec s priemerom 10cm. Koľko litrov vody pretieklo?
 • Železná guľa 2
  Železná guľa má hmotnosť 100 kilogramov. Vypočítaj objem, polomer a povrch ak hustota železa je ró=7,6g/cm kubický
 • Bazén
  Pán Peter si nechal v záhrade postaviť bazén v tvare štvorbokého hranola s kosoštvorcovou podstavou, dĺžka podstavné hrany je 8 m, vzdialenosť protiľahlých stien bazéna je 7 m. Predpokladaná hĺbka je 151 cm. Koľko hektolitrov vody spotrebuje pán Peter na
 • Potrubie s vodou
  Koľko vody pretečie za 1h potrubím s prierezom s priemerom 16 cm, ak je rýchlosť vody 2,5 m/s?


slovné úlohy - viacej »