Premena metrov kubických na ft (stopy) kubické, m3 na ft3.

Koeficientom premeny je 35.3146667; teda 1 meter kubický = 35.3146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v m3 násobíme 35.3146667 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 120 m3 je koľko ft3? alebo premeňte m3 na ft3. Prepočet m3 na ft3.

Výsledok premeny:

100 m3 = 3531.46667 ft3

100 metrov kubických je 3531.46667 ft (stôp) kubického.


m3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)


Premeny jednotiek objemu v slovných úlohách

 • Kocka vody
  Koľko ml vody sa zmestí do kocky s hranou, ktorej dĺžka je 5 cm
 • Povrch valca
  Priemer podstavy valca je tretina dĺžky výšky valca. Vypočítajte povrch, ak je objem 2 m3.
 • Percentá
  Vypočítajte s presnosťou na dve dasatinné miesta, koľko percent je: a/ 15 min zo 4 h b/ 35 cm2 z 12,5 dm2 c/ 2 dm2 zo 400 cm2 d/ 0,2 l z 2,2 l
 • Nadrž 16
  Nádrž je plná do 4/5 z celkovej výšky a obsahuje 240hl vody. Obsah podstavy je 6 metrov štvorcových . Aká je výška nádrže?
 • Ľadová plocha
  Obdĺžnikové klzisko s rozmermi 55 m a 25 m chceme pokryť vrstvou ľadu hrubou 4 cm. Koľko litrov vody na to potrebujeme, ak voda po zamrznutí zväčší svoj objem o 10% ?
 • Medenák
  Vypočítajte hrúbku medeného plechu s hustotou 8,7 g/cm³ s rozmermi 1,5 m a 80 cm, ak jeho hmotnosť je 3,65 kg
 • Hrniec
  Priemer hrnca je 38 cm. Výška je 30 cm. Koľko litrov vody sa zmestí do hrnca?
 • Fľaša
  Spoločnosť chce vyrobiť fľašu s objemom 1,25 litra. Nájdite rozmery valca, ktoré budú potrebné na výrobu fľaše 1,25 litra, ak je výška valca 5-násobkom polomeru.
 • Kanvica
  Kanvica vysoká 35 cm má tvar zrezaného ihlanu s dĺžkou hrany spodnej štvorcové podstavy a=50cm a s hranami obdĺžnikové podstavy b: 20cm a c: 30cm. Koľko litra vody sa zmestí do kanvice?
 • Piesok
  Koľko m3 piesku možno naložiť na auto, ktorého nosnosť je 5 t? Hustota piesku je 1600 kg/m3
 • Do nádoby
  Do nádoby pravidelného štvorbokého hranola s podstavovou hranou a= 10,6cm a stenovou uhlopriečkou 3,9dm sme naliali vodu do výšky 34cm a následne sme vložili 6cm dlhý valec s priemerom 10cm. Koľko litrov vody pretieklo?
 • Železná guľa 2
  Železná guľa má hmotnosť 100 kilogramov. Vypočítaj objem, polomer a povrch ak hustota železa je ró=7,6g/cm kubický
 • Kvetináč
  Kvetináč tvaru kvádra má vonkajšie rozmery : dĺžka 1,25 m, šírka 10 cm a výška 11 cm. Hrubka dosiek, z ktorých je vyrobený je 0,8 cm. Koľko litrov zeminy je potrebných na jeho zaplnenie 1 cm pod horný okraj? Akú plochu musíme natrieť, keď budeme natierať
 • Bazén
  Pán Peter si nechal v záhrade postaviť bazén v tvare štvorbokého hranola s kosoštvorcovou podstavou, dĺžka podstavné hrany je 8 m, vzdialenosť protiľahlých stien bazéna je 7 m. Predpokladaná hĺbka je 151 cm. Koľko hektolitrov vody spotrebuje pán Peter na
 • Potrubie s vodou
  Koľko vody pretečie za 1h potrubím s prierezom s priemerom 16 cm, ak je rýchlosť vody 2,5 m/s?


slovné úlohy - viacej »