Premena decilitrov na ft (stopy) kubické, dl na ft3.

Koeficientom premeny je 0.00353146667; teda 1 deciliter = 0.00353146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v dl delíme 283.168466092 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 dl je koľko ft^3? alebo premeňte dl na ft^3.

dl

Výsledok premeny:

90 dl = 0.317832 ft3

90 decilitrov je 0.317832 ft (stôp) kubického.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)