Premena ft (stôp) kubických na decimetre kubické, ft3 na dm3.

Koeficientom premeny je 28.3168466092; teda 1 ft (stopa) kubický = 28.3168466092 decimetra kubického. Inými slovami údaj v ft3 násobíme 28.3168466092 aby sme dostali údaj v dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft3 je koľko dm3? alebo premeňte ft3 na dm3. Prepočet ft3 na dm3.

Výsledok premeny:

90 ft3 = 2548.51619 dm3

90 ft (stôp) kubických je 2548.51619 decimetra kubického.


ft3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)