Premena US barelov na ft (stopy) kubické, barel na ft3.

Koeficientom premeny je 5.61458312499; teda 1 US barel = 5.61458312499 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v barel násobíme 5.61458312499 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 barel je koľko ft3? alebo premeňte barel na ft3. Prepočet barel na ft3.

Výsledok premeny:

1 barel = 5.61458 ft3

1 US barel je 5.61458 ft (stôp) kubického.


barel
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)