Premena US barelov na US galóny, barel na gal.

Koeficientom premeny je 41.9999984671; teda 1 US barel = 41.9999984671 US galóna. Inými slovami údaj v barel násobíme 41.9999984671 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 barel je koľko gal? alebo premeňte barel na gal. Prepočet barel na gal.

Výsledok premeny:

1 barel = 42 gal

1 US barel je 42 US galónov.


barel
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)