Premena US barelov na US galóny, barel na gal.

Koeficientom premeny je 41.9999984671; teda 1 US barel = 41.9999984671 US galóna. Inými slovami údaj v barel násobíme 41.9999984671 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 barel je koľko gal?

barel

Výsledok premeny:

0 barel = 0 gal

0 US barelov je 0 US galónov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)