Premena US barelov na hektolitre, barel na hl.

Koeficientom premeny je 1.58987289125; teda 1 US barel = 1.58987289125 hektolitra. Inými slovami údaj v barel násobíme 1.58987289125 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 barel je koľko hl? alebo premeňte barel na hl. Prepočet barel na hl.

Výsledok premeny:

1 barel = 1.58987 hl

1 US barel je 1.58987 hektolitra.


barel
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)